Global disaster alert

Deze opdracht is voortgekomen uit mijn verdieping semester Informatie en Interactie voor het vak informatie ontwerp.

De opdracht bestond uit het omzetten van informatie in zinvolle interacties voor de doelgroep. Hiervoor is aandacht besteed aan het analyseren en vormgeven van informatie door de vragen te stellen; wat is het eigenlijk en wanneer betekend het iets voor mensen?

Aan de hand van een test case waarbij een zelfgekozen doelgroep in aanraking komt met een nucleaire ramp is data verzameld welke relevant voor de doelgroep kan zijn en is deze omgezet in inzichtelijke informatie visualisaties. Dit is vervolgens samengekomen in een eenvoudig klikbaar prototype waarbij de eerste interactie werkend is gemaakt.

De persona

Voor deze opdracht mocht er zelf een doelgroep worden gekozen, maar om hier een keuze in te maken heb ik eerst een kort onderzoek gedaan. Want wie hebben er baat bij een app in geval van een nucleaire ramp, welke mogelijke doelgroepen ik tegen kwam in mijn onderzoek heb ik genoteerd met eventuele belangrijke bronnen.

Het resultaat van dit onderzoek was dat mijn doelgroep zou gaan bestaan uit iemand die aangetrokken is tot Dark Tourism, het bezoeken van rampgebieden. Maar waar deze persoon normaal rampgebieden verder van huis bezoekt vind er dit keer een ramp dicht bij huis plaats.

persona

 

De scenario’s

Met een doelgroep ontstonden vragen die beantwoord moesten worden, maar hoe zou de app gebruikt gaan worden. Hiervoor heb ik twee verschillende scenario’s geschreven waarbij de persoon eerst in een situatie komt waar hij te horen krijgt dat er thuis een ramp is gebeurd en een tweede situatie waarbij hij graag op de hoogte wil blijven van de actuele gebeurtenissen van de ramp.

scenario_ramp

scenario_gebied

 

De applicatie

Op basis van de persona, scenario’s en het eerdere onderzoek zijn verschillende schetsen gemaakt van mogelijke verbeeldingen van de informatie. Het resultaat hiervan was het volgende prototype.

Eerste prototype

 

Schermen

schermen-02schermen-06schermen-07

 

 

 

 

 

 

schermen-03schermen-04schermen-05