Olifantenpaadjes

Freespace is een week waarin iedere Communication & Multimedia Design student uit het eerste en tweede jaar een project mag kiezen. Aan dit project wordt vervolgens individueel of in een team gedurende een week gewerkt met als doel om op vrijdag een ontwerp, product of ander resultaat te kunnen tonen.

In mijn tweede jaar heb ik voor de volgende opdracht gekozen;

Mensen hebben geen tijd of geen zin; geen omweg AUB is de boodschap. Zowel in het dagelijks leven als online. Prachtige voorbeelden zie je in het boek van Jan Dirk van der Burg.

Herken je het verlangen om via de kortste weg van A naar B te komen?
Leg je directe links vast in je favorieten om daarmee bijvoorbeeld het BB-menu te omzeilen of maak je ze wellicht al lopend of fietsend tussen het  LA en LD gebouw?
Meld je aan voor dit project en ga met elkaar op zoek naar olifantenpaadjes ofwel ‘desire lines’ zoals ze zo mooi in het Engels genoemd worden.

De vraag die hierbij gesteld werd was is hier sprake van burgerlijke ongehoorzaamheid of slimme gebruikers? Verder was de opdracht vrij en mocht het resultaat alles zijn dat terug te koppelen was tot het thema Olifantenpaadjes.

Het doel

Samen met Selina Huijsmans heb ik vervolgens een brainstorm gehouden over fascinaties en beelden die de opdracht bij ons opriep. We dachten aan de meest uiteenlopende projecten, maar wat ons het meest aansprak was om buiten opzoek te gaan naar olifantenpaadjes in en om Breda.

De reden hiervoor is dat we ontdekten dat veel olifantenpaadjes een patroon hebben, maar een verzameling maken van olifantenpaadjes was al eens gedaan door Jan Dirk van der Burg.

Het doel dat we ons zelf dan ook hebben gesteld is om een alfabet te maken met foto’s van olifantenpaadjes. Met als wens om mensen uit te dagen hierover na te laten denken.

 

Het proces

De eerste keer op pad gaan voor olifantenpaadjes hebben we ons erover verbaasd hoeveel er op en om Avans te vinden waren. Overal zijn foto’s van gemaakt, ook werd er direct gekeken welke letter dit mogelijk kon zijn en vanuit welke hoek de foto gemaakt moest worden om dit zo duidelijk mogelijk te zien.

Maar naarmate we zochten werd het steeds makkelijker om de letters te gaan vinden, de eerste helft hadden we met een dag al compleet.

Daarna begon de uitdaging, want die loopt er een Q of Z, door ons zoekveld zo breed mogelijk te maken is het uiteindelijk ook gelukt om deze letters te vinden.

 

Een selectie van de foto’s

ch m

 

 

 

 

C                                                                   H                                                                    M

 

Het resultaat

De foto’s van de olifantenpaadjes letters zijn samengekomen in een interactief product, de inspiratie hiervoor zijn de letterblokken waar kinderen mee spelen.

img_20160129_121714

img_20160129_121723

img_20160129_121728

img_20160129_121740

De uitdaging voor het publiek was dan ook om met de aanwezige letters woorden te vormen, dit bleek een leuke activiteit waar veel mensen aan hebben deelgenomen.

img_20160129_121808

 

De reacties

‘Leuk project, mooie vormen, goede idee vorming en experiment!’ Ria van Ooijen

‘Uitnodigende uitwerking, de vervolgstappen doen de fanatasie op hol slaan. Heel mooi!’ Kim Bergmans

‘Leuk om te zien en mee bezig te zijn!’ Kirsten en Tamara

‘Creatieve wending aan het thema, leuk!’ Norbert Kuijpers

‘Mooi, creatief, exploratief onderzoek!’ Wander Eikelboom

‘TYPOGAAFISCH!!!’ Martijn de Ruiter

 

Zoals te lezen is waren de reacties zeer positief en hebben we veel vragen kunnen beantwoorden over waar de letters te vinden zijn. En daarnaast zijn natuurlijk de discussies tot stand gekomen over waarom mensen in soms zeer onlogische paden kunnen lopen.

Daarnaast hebben we ook het compliment ontvangen dat dit binnen Communication en Multimedia Design een zeer mooi voorbeeld is van simpelweg kijken naar de omgeving en dat deze uitdaging ook aan eerste jaars studenten voorgelegd zou kunnen worden.